Tillgänglighet beaktad -stämpel

 

Församlingarnas webbplatser som baserar sig på Evangelisk-lutherska kyrkans system Klockaren har beviljats Tillgänglighet beaktad-stämpel i november 2017. På webbplatser som beviljas stämpeln har särskild hänsyn tagits till:

 • användare med syn- eller hörselskador
 • användare med motoriska eller kognitiva begränsningar
 • senioranvändare.

Tillgänglighetsstämpeln gäller tre år, men medför skyldighet att beakta tillgängligheten även i fortsättningen. Mera information om Tillgänglighet beaktad-stämpeln finns på de synskadades förbunds webbsidor.

 

Bedömningsmetod

En tillgänglighetsbedömning av tjänsten genomfördes som expertarbete sommaren 2017. Bedömningen gjordes av företaget Eficode. Efter bedömningen har största delen av de brister som framkom korrigerats under hösten 2017.

 

Avgränsning av bedömningen

Bedömningen omfattade webbtjänstens alla centrala sidmallar och navigeringslösningar. Församlingarna har fått anvisningar för innehållsproduktionen. Stämpeln har emellertid beviljats webbplatsens allmänna plattform och det är möjligt att enskilda församlingars egna lösningar inte är helt tillgängliga. 

 

Observationer och åtgärder

Observationerna klassificerades på en prioriteringsskala i fyra steg. Följande observationer gjordes:

 • 2 mycket viktiga
 • 10 viktiga
 • 13 måttliga
 • 8 mindre.

Nedan listas de mycket viktiga och viktiga observationerna samt de åtgärder som vidtagits.

 

Mycket viktiga och viktiga observationer

Mycket viktigt: Det är mycket svårt att komma åt evenemangssökningens ämnesavgränsning med tangentbordet. Det lyckas i teorin, men kräver en viss tangentordning.

 • Åtgärd: Tangentbordets fokus har flyttats till ämnesavgränsningen på ett logiskt sätt.

Mycket viktigt: Evenemangssökningens månads-, vecko- och ämnesavgränsningarna ändrar sökresultatet, men skärmläsaren ger inget besked om det. Urvalsstatusen meddelas inte heller när man senare återgår till samma element. Dessa kontroller har inte heller försetts med etiketter (label). Det vore bättre att göra urvalen med sedvanliga gränssnittskontroller (radioknappar). Även ordsökningen genomförs i realtid utan att användaren får besked om det.

 • Åtgärd: Ämnesvalen har ändrats till ett checkboxelement för att öka tillgängligheten. Det här gör att en besökare som använder skärmläsare får besked oberoende av ämnesval. För mobilanvändare och skärmläsaranvändare (apparater av alla storleksklasser) har vi lagt till en Gå till sökresultatet-funktion, som för direkt till sökresultatlistan. Skärmläsaranvändare får efter detta ännu besked om antalet sökträffar och om sökkriterierna. Vi har lagt till respons om tidsurvalet och en returlänk i sökinformationen.

Viktigt: En del av bildlänkarna saknar helt textmotsvarighet.

 • Åtgärd: Gränssnittsbilderna har kompletterats med textmotsvarigheter, titlar har tagits bort från länklistorna för att minska upprepningar. Alt-texter är möjliga och vi har gett anvisningar för hur de används.

Viktigt: En del av informationen på sidorna presenteras på bilder, så att texten är en del av bilden.

Viktigt: Ur tillgänglighetsperspektiv rekommenderas att viktig information inte ges bara i pdf-format utan också i html-format. Det är bra att komma ihåg att pdf-filer i textformat är tillgängliga i någon mån, men att inskannade dokument inte är det.

 • Åtgärd: Anvisningar har getts.

Viktigt: På webbplatserna finns ibland tomma länkar eller länkar som är dolda för seende användare. Dessa länkars titelattribut är inte nödvändigtvis särskilt tydliga.

 • Åtgärd: Tomma länkar har raderats.

Viktigt: Länkar öppnas inkonsekvent i samma fönster eller ett nytt fönster. Det här kan göra användaren förvirrad eller göra att man tappar bort sig.

 • Åtgärd: Anvisningar har getts och länklistorna har försetts med rubrikmöjlighet. 

Tärkeä: Linkit aukeavat välillä samaan tai eri välilehteen epäloogisesti. Tämä saattaa hämmentää tai eksyttää käyttäjän.

 • Tehty toimenpide: Ohjeistettu ja lisätty linkkilistoille otsikkomahdollisuua.

Viktigt: När man använder pdf-filer är det bra att redan i länken berätta för användaren att den leder till en pdf-fil.

 • Åtgärd: Informationen läggs nu automatiskt till länken.

Viktigt: När det uppstår ett fel i ett formulär återgår inte markeringen till det felaktiga fältet utan blir kvar vid sändfunktionen och för en synskadad användare framgår inte vad som hände.

 • Åtgärd: Markeringen går nu till det felaktiga fältet.

Viktigt: Etikettsystemet varierar i olika formulär och ibland till och med inom samma formulär. Responsblanketten är exemplarisk; etiketterna hänger ihop med inmatningsfälten och formulärelementen har kopplats till fieldset-elementen som har rubricerats med legend-element. I beställningsblanketten för ämbetsbevis är en del av etiketterna gjorda på rätt sätt medan andra inte har kopplats till inmatningsfältet eller kopplingen är fel gjord. En del av etiketterna har gjorts som rubriker.

 • Åtgärd: Korrigerats.

Viktigt: På kontaktinformationssidorna finns en sökfunktion. När sökresultatet laddas upp meddelas emellertid inte antalet träffar. Om det inte finns några träffar ges inget meddelande om detta. Användaren kan tro att sidan inte fungerar.

 • Åtgärd: Vi har lagt till antalet sökträffar och ett kvitteringsmeddelande om det inte finns träffar.

Viktigt: Listan Anmäl dig till evenemang visas före det egentliga sökresultatet. För en besökare som använder skärmläsare kan det vara svårt att uppfatta att händelserna i själva verket finns på två listor. 

Över huvud taget är det oklart hur Anmäl dig till evenemang-listan skiljer sig från Evenemang-listan.

 • Åtgärd: Evenemangslistan Anmäl dig till evenemang har helt tagits bort från tabulatorordningen och evenemang som kräver anmälan finns på Kom med-modulens ingångssida. 

Även måttliga och mindre observationer har beaktats vid utvecklingen av webbtjänsten.

Respons på församlingswebbplatserna och deras tillgänglighet kan ges per e-post på adressen lukkari@evl.fi.