Tillgänglighet beaktad-stämpel

 

Webbplatsen evl.fi har beviljats Tillgänglighet beaktad-stämpel i november 2017. På webbplatser som beviljas stämpeln har särskild hänsyn tagits till:

 • användare med syn- eller hörselskador
 • användare med motoriska eller kognitiva begränsningar
 • senioranvändare.

Tillgänglighetsstämpeln gäller tre år, men medför skyldighet att beakta tillgängligheten även i fortsättningen. Mera information om Tillgänglighet beaktad-stämpeln finns på de synskadades förbunds webbsidor.

 

Bedömningsmetod

En tillgänglighetsbedömning av tjänsten genomfördes som expertarbete i slutet av 2016. Bedömningen gjordes av företaget Eficode. Efter bedömningen har största delen av de brister som framkom korrigerats under våren och sommaren 2017.

 • Avgränsning av bedömningen

Bedömningen omfattade webbtjänstens alla centrala sidmallar och navigeringslösningar med undantag av särlösningarna lediga jobb på Oikotie och tjänsten Bli medlem i kyrkan.

 • Observationer och åtgärder

Observationerna klassificerades på en prioriteringsskala i fyra steg. Följande observationer gjordes:

 • 0 mycket viktiga
 • 7 viktiga
 • 10 måttliga
 • 5 mindre.

Nedan listas de mycket viktiga och viktiga observationerna samt de åtgärder som vidtagits.

 

Mycket viktiga och viktiga observationer

Viktigt: På webbplatsen används bilder som innehåller information i textform.

 • Åtgärd: Korrigerats och administratörerna har fått utbildning.

Viktigt: En del av länkarna består av bilder som inte har en tydlig textmotsvarighet (husikon, raderingsikon) eller vars text inte helt motsvarar länkbildens text (länkarna nere på förstasidan)

 • Åtgärd: Gränssnittsbilderna har flyttats till CSS och syns därför inte alls för textuppläsare. Informationen finns i länkordet om bilden är en länk.

Viktigt: Länkarna på sidan öppnas inte systematiskt i samma fönster eller ett nytt fönster. Till exempel i Pressrum lyfts Kyrkans bildbank upp i högra marginalen och när man klickar på den öppnas inloggningssidan på samma flik. Från sidan kommer man dock inte tillbaka till evl.fi.

 • Åtgärd: Länklistorna har omstrukturerats. Tekniskt har vi lagt till en ikon för extern länk på andra ställen än i länklistor.

Viktigt: Om det uppstår ett fel meddelar webbplatsen vad det är fråga om. Tangentbordets fokus kvarstår dock, vilket betyder att synskadade användare inte nödvändigtvis vet om blanketten levererades eller inte.

 • Åtgärd: Har förbättrats och vi fortsätter förbättringen i samband med utvecklingen av webbplatsen.

Viktigt: Responsen ”Fältet är obligatoriskt” kommer mellan två fält, vilket gör att det blir oklart vilket fält som avses.

 • Åtgärd: Korrigerats.

Viktigt: På webbplatsen finns många formulär och på vissa har inmatningsfältens etiketter (label) inte knutits till inmatningsfältet.

 • Åtgärd: Korrigerats.

Viktigt: Meddelandesökningens kalenderelement är inte tillgängliga via tangentbordet. Det går också att skriva in information, men den sparas inte. De har inte heller försetts med etiketter, så det blir oklart för användaren vad det över huvud taget är fråga om. 

 • Åtgärd: Korrigerats.

Även måttliga och mindre observationer har beaktats vid utvecklingen av webbtjänsten.

Respons på webbplatsen evl.fi och webbplatsens tillgänglighet kan ges per e-post på adressen palaute@evl.fi.